Mesajınız yetkililere iletilecektir. Mesajınız üzerine size bir geri dönüş yapılmayabilir. Lütfen buradan teklif vermeyiniz, verdiğiniz teklifler dikkate alınmayacaktır.

Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurun veya Bizi Arayın. 08507249899
+ ( )
Teklif Ver

NİĞDE NOR DA SATILIK BAHÇE

Tanım : NİĞDE NOR DA SATILIK BAHÇE
No. : 22128
Kategori Seçimi : Arsa
Arsa Tipi : Bahçe
Arsa Şekil :
İl : Niğde
İlçe : Bor
Semt : Bahçeli (Zafer)
Adres : Bahçeli / Zafer Mahallesi, 369 ada, 21 parsel Bor / Niğde
Pafta :
Ada : 369
Parsel : 21
m2 : 2620
Min. Artış : 2.000 TL
Başlangıç Bedeli : 200.000 TL
Teminat Bedeli : 10.000 TL
İlgili Şube Adı : Bor/Niğde
Bilgi Telefonu : 0 850 724 98 99

Genel Özellikler

Anılan taşınmaz, Niğde ili, Bor ilçesi, 369 ada, 21 parselde yer alan, 2.620,34 m² yüzölçümlü bahçe niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli Güncel Uygulama İmar Planı kapsamında Konut Alanı içerisinde kaldığı ve yapılaşma şartlarının İnşaat nizamı: Ayrık Nizam, 3 Kat, Taks: 0,25, Kaks: 0,75, Ön Bahçe:5,00 m, Komsu Bahçe: 3,00 m, Hmaks: 9,50 m. yapılaşma koşullarına sahip olduğu belirlenmiştir. Konu parselin kuzey ve batı yönünden açılmamış imar yollarına terkinin bulunduğu, paftası üzerinden yapılan ölçümlere göre terk miktarının yaklaşık 1.000 m2 olduğu ve kesin terk miktarı için resmi imar durum belgesi alınması gerektiği bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz Belediye mücavir alan içerisindedir. Parselin halihazırda güneydoğu yönünden yaklaşık 34 m Niğde Adana Caddesine kuzey yönünden yaklaşık 60 m batı yönünden yaklaşık 25 m güney yönünden yaklaşık 40 m henüz açılmamış imar yollarına cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup parsel etrafında parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Sisteme Giriş Yapın

T.C. Kimlik No. veya tüzel kişiler için Vergi No.